Prvič po 22. tih letih jasna obsodba napak pravosodja in zakonodajalca

Dne 9.5.2021 se v prostorih Državnega sveta prvič slišala beseda obsojanja napak pravosodja, kateremu je sledil zakonodajalec z nerazumnim  in nesorazmernim kaznovanjem podjetnikov, ki so zaupali v zakon, da kot družbeniki in delničarji odgovarjajo za  obveznosti   družbe le svojim vložkom ne pa tudi  zasebnim premoženjem. Da je Zakon o finančnem poslovanju podjetij iz 1999 leta…