Pravo in avtopoeza

Pravo spremlja človeka od rojstva do smrti, pa tudi glede njegovega premoženja po njegovi smrti, je v osnovi neznanka, saj nimamo jasno opredeljene definicije prava. Res je, da obstajajo različne definicije, vendar nobena od definicij ne ponuja odgovor na vsa vprašanja, ki se povezujejo s pravom. V osnovi je pravo skupek družbenih norm, ki ureja…

Namerno zavajanje poslancev Državnega zbora?

V preteklih 22. letih sem o Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) iz leta 1999 napisal več kot 200 člankov in referatov, imel desetine predavanj, vendar sem danes odkril, da je bil ZFPPod sprejet pod zanimivimi spornimi okoliščinami, po hitrem postopku, z veliko stopnjo zavajanja poslancev. To sem ugotovil na podlagi časopisnega članka v Večeru…

Prvič po 22. tih letih jasna obsodba napak pravosodja in zakonodajalca

Dne 9.5.2021 se v prostorih Državnega sveta prvič slišala beseda obsojanja napak pravosodja, kateremu je sledil zakonodajalec z nerazumnim  in nesorazmernim kaznovanjem podjetnikov, ki so zaupali v zakon, da kot družbeniki in delničarji odgovarjajo za  obveznosti   družbe le svojim vložkom ne pa tudi  zasebnim premoženjem. Da je Zakon o finančnem poslovanju podjetij iz 1999 leta…