Obljuba dela dolg, tudi,če gre za drugačne…….

Pred 30 leti v predplebiscitnem času 16. 12. 1990 je bilo ustanovljeno Hrvaško društvo v Mariboru tudi z namenom, da se hrvaška skupnost pripravi na plebiscit, ki je bil izveden v nedeljo, 23. decembra 1990 in se ga je udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev, med katerimi je “ZA” samostojno in neodvisno državo Slovenijo glasovalo 95 % tistih, ki…