TEZE ZA ZAKON O ODPRAVI KRIVIC ZARADI IZBRISA PRAVNIH OSEB IZ SODNEGA REGISTRA [1]

Od 1. 1. 1995 sodišča niso izvajala postopkov prenehanja nedelujočih in nedokapitaliziranih pravnih oseb v (nadaljevanju: družb) po uradni dolžnosti, čeprav so za to bila zadolžena z določbami ZGD in Zakona o prisilni poravnavi in stečaju. Slovensko sodniško društvo je 1999. leta predlagalo preko Ministrstva za finance po hitrem postopku sprejetje Zakona o poslovanju podjetij…