»Mariborski model« izsiljevanja dolžnikov

V poslovnem svetu je vedno več dolžnikov kot upnikov. Družbeno okolje in mediji se predvsem ukvarjajo z dolžniki in jih prikazujejo kot slabe ljudi, ki jim je mesto v zaporu. V podjetništvu lahko vsak postane dolžnik tudi zaradi objektivnih razlogov ali pa zaradi želje, da pomaga drugemu kot porok s podpisom menice ali hipoteko, oziroma…