Zakaj smo pred 30. leti ustanovili Zavarovalnico Prima d. d. (danes Grawe d.d.)?

Ob koncu 80. let preteklega stoletja sem opravljal funkcijo predsednika Združenja zavarovalnic Jugoslavije. V tem obdobju je vrsta nemških in avstrijskih zavarovalnic nelegalno sklepala življenjska zavarovanja v Jugoslaviji, kar je bilo v nasprotju z zakonom. Takrat sem na nezakonitost javno opozarjal na TV in v časopisih. Bil sem tarča napadov takratnih samooklicanih zastopnikov omenjenih tujih…

Obljuba dela dolg, tudi,če gre za drugačne…….

Pred 30 leti v predplebiscitnem času 16. 12. 1990 je bilo ustanovljeno Hrvaško društvo v Mariboru tudi z namenom, da se hrvaška skupnost pripravi na plebiscit, ki je bil izveden v nedeljo, 23. decembra 1990 in se ga je udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev, med katerimi je “ZA” samostojno in neodvisno državo Slovenijo glasovalo 95 % tistih, ki…

TEZE ZA ZAKON O ODPRAVI KRIVIC ZARADI IZBRISA PRAVNIH OSEB IZ SODNEGA REGISTRA [1]

Od 1. 1. 1995 sodišča niso izvajala postopkov prenehanja nedelujočih in nedokapitaliziranih pravnih oseb v (nadaljevanju: družb) po uradni dolžnosti, čeprav so za to bila zadolžena z določbami ZGD in Zakona o prisilni poravnavi in stečaju. Slovensko sodniško društvo je 1999. leta predlagalo preko Ministrstva za finance po hitrem postopku sprejetje Zakona o poslovanju podjetij…

ZDRAVNIK KOT SVOBODNI POKLIC

UVOD                                               Številne države poznajo  svobodni poklic kot posebno področje opravljanja gospodarske dejavnosti na trgu. Enotne  definicije svobodnega poklica ni, čeprav ga v številnih državah urejajo z zakoni in drugimi predpisi. V gospodarskem pravu govorimo o svobodnih poklicih z izvajanjem svobodnih znanstvenih, umetniških in literarnih dejavnosti višjega tipa ter osebnih storitev višjega tipa, ki zahtevajo…

Človek kot ujetnik na Golem otoku in v sodobni družbi

             Pred nekaj dnevi sem slučajno gledal oddajo na hrvaški televiziji o Golem otoku. Skupini mladih študentov je pripovedoval človek, ki je nekaj let preživel kot obsojenec na Golem otoku. Tv slika pokaže, kako se skupina študentov sprehaja po območju taborišča in bivši obsojenec locira določena dogajanja in zelo plastično pripoveduje o vsakdanjiku, ki so…

Kritje stroškov postopka pri zavarovanju D&O in pri zavarovanju pravne zaščite (nepravo večkratno zavarovanje)

Uvod Zavarovanje odgovornosti članov organa upravljanja in nadzora vključuje tudi stroške postopka kadar gre za odškodninske zahtevke, ki so predmet kritja po zavarovalni pogodbi D&O. Če je škoda nastala z kaznivim dejanjem zavarovanca  je zavarovalnica lahko  tudi krije stroške obrambe. Skratka D&O nudi tudi zavarovancu kritje stroškov civilnega in kazenskega postopka  le v zvezi z…

Pismo bruca 3. generacije bruckam in brucom letošnje 60. generacije prava

Drage/i brucke in bruci! Ob letošnji 60. obletnici študija prava v Mariboru  vam iskreno čestitam za vašo življenjsko odločitev, da sprejmete izziv lepega, vendar zelo odgovornega pravniškega poklica, ki ga lahko opravlja široko izobražen človek, ki ima rad ljudi. Po mnenju znanega svetovnega pravnika in filozofa Gustava Rambrucha je »dober pravnik  lahko samo tisti, ki…

Kritična razmišljanja o zavarovalništvu

Uvod Zavarovalnice so kot zavarovatelji organizirani za opravljanje masovnih poslov, pri katerih razvrščajo zavarovance z vidika istovrstnosti ali enakosti rizika in jih obravnavajo kot zavarovalno rizično skupnost.[1]O zavarovalništvu ima vsak svoje mnenje. Podobno kot o morali. Vsi vemo, kaj je moralno, in vsi se zavedamo sodbe naše vesti ob nepravem dejanju, vendar je odvisno od…

Razmišljanja ob današnjem prazniku

V dnevih verskih praznikov kot je današnji, Marijino vnebovzetje (»Velika meša«, ime praznika v Hrvaškem Zagorju, ki mi je v spominu iz otroštva), pogosto prebiram Biblijo kot versko knjigo, vendar zame tudi najpomembnejšo knjigo človeške civilizacije. Slučajno sem danes naletel na znane Pregovore, v katerih mi je zlasti dal misliti naslednji stavek: “Spletkarski človek povzroča…