Sporen vdor v zasebno življenje

  V zadnjem času se je povečalo število telefonskih klicev s strani različnih ponudnikov pri prodaji blaga in storitev. Običajno to opravljajo študentje ali delavci, ki pogosto nimajo dovolj informacij glede dopustnosti takšnega telefonskega klica in sporočanja o njihovih produktih ter storitvah. Ponudniki se praviloma poslužujejo stacionarnih zasebnih  telefonov. Takšne klice večina potrošnikov sprejemamo kot…

Prekoračitev meničnega pooblastila – sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. II Ips 278/2016, z dne 8.12.2016

  Bianco menica se v praksi pogosto uporablja za zavarovanje prihodnjih terjatev, katerih obseg in vsebina v času izdaje menice še nista določena. S pravilno izpolnitvijo vseh bistvenih sestavin na meničnem blanketu bianco menica postane prava menica in tudi za nazaj zavezuje vse, ki so jo podpisali. Menični zavezanci se plačilu meničnih obveznosti v sodnih…