Prevzem odgovornosti za negotovost odločitev

V današnjem času moramo kot  posamezniki prevzeti odgovornost za svoje življenje in skrbeti za to, da v bodočnosti ne bomo  padli v krizo. V preteklosti smo si privoščili, da so z našim življenjem in tudi z bodočnostjo menedžirali za to posebej usposobljeni strokovnjaki, posebej na področju gospodarstva. V bodoče mora vsak posameznik postati lasten menedžer…

Potreba po pravnem svetovanju zavarovalnih distributerjev

V Zvezni Republiki Nemčiji ugotavljajo, da se vsako leto povečuje potreba po pravnem svetovanju zavarovalnih posrednikov in zastopnikov. Po podatkih, ki so objavljeni na Fermincija.de je v preteklem letu 51% vseh nemških zavarovalnih posrednikov (maklerjev) potrebovalo podporo pravnih institucij, predvsem odvetnikov. Pred petimi leti je ta obseg iskanja pravne pomoči potrebovalo le 3% posrednikov. Posredniki…

Znižanje izplačil na podlagi fond polic

Po informacijah, ki jih objavlja Fermincia.de, nemška zavarovalnica Allianz in švicarska zavarovalnica Zürich znižujeta predvidena izplačila zavarovancem pri fond policah in drugih policah, katerih izplačila so odvisna od naložbenih polic. To je posledica nizkih obresti pri finančnih naložbah. Zavarovanci bodo sprejeli nižje rente kot je to bilo dogovorjeno ali pa predvideno pri sklepanju konkretnega zavarovanja.…