Posledice zamude pri plačilu premije – Sporne razlage zavarovalnic in sodišč 937. člena OZ

Uvod Višje sodišče v  Ljubljani je s pravnomočno sodbo št. VLS II Cp 1070/2014 zavrnilo tožbeni zahtevek zavarovalnice za plačilo zavarovalne premije za čas, ko je sicer po mnenju zavarovalnice zavarovalna pogodba bila veljavna, ni pa bila plačana druga ali ena od naslednjih premij. Zavarovalnica je terjala plačilo premije za obdobje, ko je zavarovalec izgubil…