Članek programskega vodje, prof. dr. Šime Ivanjka objavljen v 33. številki časopisa Pravna praksa

V najnovejši številki časopisa Pravna praksa je v prilogi objavljen članek našega programskega vodje, prof. dr. Šime Ivanjka, z naslovom Zavarovalec kot potrošnik. Članek govori o: Opustitvi obveznosti obveščanja pri sklepanju življenjskih zavarovanj Obveznost obveščanja zavarovalca ob sklepanju zavarovalnih pogodb Pojem in pravna ureditev življenjskih zavarovanj Direktive o življenjskem zavarovanju v EGS in EU Spornost…