Članek v reviji Davčno-finančna praksa – “Pravna ureditev sklepanja življenjskih zavarovanj”

V junijski številki revije Davčno-finančna praksa je na strani 15 objavljen članek programskega vodje IZOP, dr. Šime Ivanjka, z naslovom Pravna ureditev sklepanja življenjskih zavarovanj.  “Sklepanju življenjskih zavarovanj teorija in praksa doslej nista posvečali posebne pozornosti, ker so se te pogodbe sklepale na enak način kot druge zavarovalne pogodbe. Zavarovalec je praviloma poslal ponudbo zavarovalnici,…