Pravni temelj pravice posrednika, da zahteva plačilo od zavarovalnice

Zavarovalni posrednik je po svojem statusu gospodarski subjekt, ki opravlja gospodarsko odplačno dejavnost pod opisanimi posebnimi pogoji, ki jih določa ZZavar-1[1]. Glede na določila 849. člena OZ bi bilo po splošnih načelih pravično, da zavarovalec in zavarovalnica plačata vsak polovico provizije, ker imata oba koristi od posrednikovega dela. Glede na to, da ZZavar-1 izrecno prepoveduje,…