Poroštvo pri menični obveznosti (AVAL)

Enako kot pri obveznostih iz obligacijskih pogodb, srečamo tudi pri menični obveznosti institut poroštva. Pri tem gre za posebno menično dejanje, ki naj zavaruje plačilo menice tako, da menico plača porok, če je ne plača glavni menični zavezanec (akceptant pri trasirani menici oziroma izdajatelj pri lastni menici). Porok (avalist) je oseba, ki s pisno izjavo…