Kongres finančnih institucij v Mannheimu: Zmerni optimizem in razumsko prijateljstvo

Dne 28.1.2016 se je končalo dvodnevno srečanje finančnih institucij EU v Mannheimu v Nemčiji. Na vabilo poslovnih partnerjev so se predstavniki IZOP – Inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru s kolektivnimi člani udeležili številnih razgovorov o možnostih sodelovanja na področju investicij, ki so povezne z zavarovalništvom, zlasti v Republiki Sloveniji, Hrvaški in drugih državah…

Somrak avtoritete in zavarovanje odgovornosti

Zavarovanje odgovornosti za profesionalno napako zdravnikov, odvetnikov, notarjev in drugih intelektualnih poklicev, se v sodnem svetu enormno povečuje. Številne države to rešujejo z obveznim zavarovanjem in določanjem minimalnih zavarovalnih vsot. Strokovnjaki s tega področja opozarjajo, da gre za zanimiv pojav, ki ga opredeljujejo kot somrak avtoritete, ki se je začel na zahodu že v 40.…

Objavljena prenovljena Direktiva o zavarovalnem posredovanju

Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (prenovitev) je objavljena v Uradnem listu EU št. L 26 z dne 2.2.2016. Gre za enega najpomembnejših aktov EU, ki na enoten način ureja vse oblike prodaje zavarovalnih produktov. Direktiva ni novost, ker gre za vsebinsko prenovo Direktive o…

Sodna praksa

Zavarovalništvo je zakonodajalec urejal že v najstarejših pravnih predpisih kot npr. v Hamurabijevem zakoniku, v predpisih starega Rima, v cerkvenem pravu, ki je urejalo delovanja raznih bratovščin, ki so v osnovi pogosto delovale kot vzajemne zavarovalnice za zagotavljanje sredstev ob določenih življenjskih dogodkih. V statutu srednjeveških gradov in mestnih skupnosti najdemo vedno tudi določila o…

Nova številka revije Davčno-finančna praksa

Davčno-finančna praksa je, kot edina tovrstna mesečna revija v Sloveniji, zašla v sedemnajsto leto rednega izhajanja, katere glavni odgovorni urednik je programski vodja IZOP, prof. dr. Šime Ivanjko. Prva številka tega leta prinaša vrsto zanimivih novosti, v kateri se kot avtorji vedno znova pojavljajo teoretični strokovnjaki, ki delajo v praksi. Tako je v tej številki…