Posledice enostranske spremembe zavarovalnih pogojev

Zavarovalnice pogosto spreminjajo svoje zavarovalne pogoje, ki imajo naravo splošnih pogojev pogodbe (120-121.člen Obligacijskega zakonika). Sprememba zavarovalnih pogojev je lahko v korist zavarovanca ali pa v njegovo škodo. Glede na to, da so splošni pogoji bistvena sestavina zavarovalnih pogodb, gre pri tem za spremembo zavarovalne pogodbe. Pri tem so posledice različne, če nastopi zavarovalni primer…