Temeljni zavarovalni pojmi v ZZavar-1

Zavar-1 primarno opredeljuje pojem zavarovalnih poslov, vrste zavarovanj, podskupine in skupine zavarovanj ter podzavarovanje.   Pojem zavarovanih poslov Zavarovalni posli so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju ali pozavarovanju. Pod pojmom sklepanje je treba razumeti vsa opravila, ki so potrebna za sklenitev zavarovalne pogodbe. Vedno gre za gospodarske posle, ki jih izključno…