Temeljno načelo enotnosti zavarovalne premije

Pojem premije ni zakonsko določen v nobenem predpisu, zavarovalna stroka pa od leta 1915 opredeljuje pojem premije kot plačilo (ceno) zavarovalnici za prevzem zavarovalnega kritja, ne glede na to, kako se to v pogodbi imenuje.[1] Finančna stroka v zavarovalništvu loči bruto (kosmata premija) in neto premijo, ki je sestavljena od riziko premije, funkcionalne premije (dela…