Somrak avtoritete in zavarovanje odgovornosti

Zavarovanje odgovornosti za profesionalno napako zdravnikov, odvetnikov, notarjev in drugih intelektualnih poklicev, se v sodnem svetu enormno povečuje. Številne države to rešujejo z obveznim zavarovanjem in določanjem minimalnih zavarovalnih vsot. Strokovnjaki s tega področja opozarjajo, da gre za zanimiv pojav, ki ga opredeljujejo kot somrak avtoritete, ki se je začel na zahodu že v 40.…

Objavljena prenovljena Direktiva o zavarovalnem posredovanju

Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (prenovitev) je objavljena v Uradnem listu EU št. L 26 z dne 2.2.2016. Gre za enega najpomembnejših aktov EU, ki na enoten način ureja vse oblike prodaje zavarovalnih produktov. Direktiva ni novost, ker gre za vsebinsko prenovo Direktive o…