ZZavar vs. ZZavar-1 (1.del)

Uvod S 1. 1. 2016 je začel veljati prenovljeni Zakon o zavarovalništvu, ki je bil prvič sprejet leta 2000 (Ur. l. 13/00) in je bil do prenovitve leta 2015 tako ali drugače spremenjen kar 19x. Prenovljeni Zakon o zavarovalništvu je poimenovan v Zakon o zavarovalništvu 1 (ZZavar-1), Stalna praksa našega zakonodajalca je, kadar gre za…

Pozitivna pričakovanja na področju življenjskih zavarovanj

V državah članicah EU se opravljajo številne raziskave o bodočnosti zavarovalništva, glede na številne normativne in družbene spremembe. Na splošno se ugotavlja, da je bilo s finančno krizo najmanj prizadeto zavarovalništvo. V nemškem zavarovalništvu je na vrhu pozitivnega poslovanja HanseMerkur Lebensversicherung AG iz Hamburga, ki je kljub znižanju obresti v preteklih letih in razdelitvijo dobička,…