Ob 15 letnici časopisa Davčno-finančne prakse v Mariboru

V Mariboru ni velikega števila strokovnih revij, čeprav je Maribor univerzitetno mesto in bi bilo za pričakovati, da bi mariborski strokovnjaki v večjem številu sodelovali v strokovni publicistiki, ki bi jo ustvarjali v Mariboru. Ljubljanska centralizacija, ko je zajela vse družbene pore, odseva tudi na tem področju. Zato je manjši krog entuziastov, pred petnajstimi leti…

Zavarovalništvo potrebuje raziskave v enaki meri kot druga gospodarska področja

Sodobno zavarovalništvo omogoča številne možnosti za kakovostno in cenejše zavarovanje premoženja in oseb. Pri tem je treba omeniti, da zavarovalnice niso vedno zainteresirane za nove sodobne in za zavarovance cenejše ter kakovostnejše oblike zavarovanj. Zavest o nasprotju interesov med zavarovanci in zavarovalnicami je v javnosti premalo je prisotna. Zavarovanci so tisti, ki morajo iskati nove…