SPORNO SKLEPANJE ZAVAROVANJA POKLICNE ODGOVORNOSTI »CLAIMS MADE« ?

Klavzula »CLAIMS MADE«, ki jo uporabljajo slovenske zavarovalnice pri zavarovanju poklicne odgovornosti, da bi opredelile zavarovalni primer pri tej vrsti zavarovanja, je sporna, saj je v nasprotju s prisilnimi določbami Obligacijskega zakonika (OZ). Zavarovalnice so klavzulo CLAIMS MADE uvedle v naš sistem iz anglosaksonskega pravnega področja (claims made basis liability coverage insurance), kjer je velik…