O pravu in pravnikih

V zadnjem času je v medijih, v zvezi s sodbo Ustavnega sodišča v zadevi Patria, burja o tem, kako so pravo in pravniki nestrokovni, pristranski in odgovorni za stanje v družbi. O pravu in o vlogi pravnika ni mogoče govoriti izven konteksta družbenega okolja, v katerem pravniki in pravo deluje in v katerem živimo. V…

Aktualna vprašanja zavarovalništva na Dnevih slovenskih pravnikov 2015

Na predlog Inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru, je organizacijski odbor Zveze društev pravnikov Slovenije, uvrstil temo Zavarovalništvo v Sloveniji kot posebno sekcijo v program Dnevov slovenskih pravnikov, ki bo od 8. do 9. oktobra 2015 v Portorožu. V sekciji bodo sodelovali: Sergej Simoniti, direktor Agencije za zavarovalni nadzor, mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega…