Izšla je nova knjiga Zavarovalno pravo v sodni praksi

Pred kratkim je Inštitut za zavarovalništvo in pravo izdal zanimivo knjigo o zavarovalnem pravu v luči sodne prakse. V knjigi je objavljenih več kot 800 sodnih odločb, ki se nanašajo na številna zavarovalna in zanimiva sporna vprašanja. Predgovor je napisal Sergej Simoniti, direktor Agencije za zavarovalni nadzor, avtor pa je Šime Ivanjko. Knjigo po ceni…

Posledice Zakona o finančnem poslovanju iz 1999. leta

Sodelavci inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru si že šestnajst let prizadevajo odpraviti posledice Zakona o finančnem poslovanju iz leta 1999, ki je prenesel obveznosti izbrisanih gospodarskih družb na njihove družbenike. To je v določeni obliki bila legalizacija nespoštovanja določb iz Zakona o gospodarskih družbah iz leta 1993 in 3. člena Zakona o prisilni…